אזרחות ליטאית – דרכון ליטאי - דרכון אירופאי - פנסיה מליטא

לצורך התחלת התהליך הרשמי להשגת אזרחות ליטאית וקבלת דרכון ליטאי - אירופאי יש לפנות בבקשה מתאימה לשגרירות ליטא בישראל או לרשויות בליטא. יחד עם זאת לא מומלץ לפנות אליהן טרם ביצוע בדיקות עובדתיות ומשפטיות מקדימות - באופן יסודי, מקצועי ומוסמך - שמטרתן לברר מראש האם מבקש האזרחות הליטאית עומד לכאורה בתנאי הזכאות לפי החוק הליטאי.

יצויין כי בתאריך 23.6.16 פורסם שהפרלמנט הליטאי, ה-SEIMAS, החליט על תיקון חוק האזרחות הליטאי באופן שמאפשר גם ליהודי ליטא וצאצאיהם שעזבו את ליטא בין השנים 1919 ל-1940 (בנוסף לאלה שעזבו בין 1940 - 1990), למי מהם שזכאי כדין לאזרחות ליטאית, לקבלה אף מבלי לוותר על אזרחותם הנוספת (כגון הישראלית) כך שלמעשה יתאפשר גם להם להחזיק באזרחות כפולה. תיקון חקיקתי זה בא לאחר שמשרד ההגירה הליטאי נקט לאורך תקופה מסויימת במדיניות שלמעשה מנעה מיהודים וצאצאיהם שעזבו את ליטא במהלך השנים הנ"ל מלממש בפועל את זכאותם לאזרחות ליטאית מבלי לוותר על אזרחותם הנוספת, לרבות אזרחותם הישראלית. הישג חשוב ומשמעותי זה הושג לאחר שבין השאר משרדנו היה שותף פעיל ומשמעותי בטיפול בסוגייה זו אל מול גורמים שונים, בארץ ובליטא, לרבות במסגרת סיוע וייעוץ מקצועי לאיגוד יוצאי ליטא בישראל.

כחלק מהותי ובלתי נפרד מהתהליך להשגת אזרחות ליטאית יש צורך להציג בפני הרשויות הליטאיות תעודות ומסמכים רשמיים שונים (בצירוף אישורים נוטריוניים ואפוסטיל) הן מליטא והן מטעם מדינת ישראל. הדבר נדרש לצורך הוכחת הזיקה בין כל מבקש אזרחות ליטאית לבין מדינת ליטא, בתקופה שבמהלכה היא הייתה מדינה עצמאית וטרם צירופה לבריה"מ.

לרוב מדובר במסמכים כגון: תעודות לידה, לימודים, עלייה, זהות, נישואין, דרכון וכיו"ב. לא פעם מתעוררות בעיות באשר להתאמת מסמכים אלה לקריטריונים הקפדניים מצד הרשויות והחוק הליטאי ולכן לעתים אף יש צורך בנקיטת הליכים לשינוי/עדכון האמור במסמכים הישראליים (כגון שינוי שם, תאריך לידה) ו/או השגת מסמכים נוספים מטעם מדינת ישראל, פעולות שמצריכות ליווי וייעוץ משפטי בהתחשב גם בדין הישראלי.

על כן קיימת חשיבות רבה לסיועו של עורך דין ונוטריון הבקיא בחוק האזרחות הליטאית וגם בפרוצדורה המשפטית הרלוונטית בישראל ואשר מוכר היטב ע"י נציגי השגרירות בישראל וברשויות בליטא.

הייעוץ הראשוני, תרגום ואימות המסמכים ע"י נוטריון וכן ייעוץ וליווי צמוד של התהליך ע"י עורך דין מנוסה עשויים להגדיל משמעותית את הסיכויים לקבל בסופו - אזרחות ליטאית וכן דרכון ליטאי שהנו דרכון אירופאי לכל דבר ועניין.

עו"ד זאב ליסון (אל"מ במיל'), יליד קובנה שבליטא, מוסמך כעורך דין משנת 1976 וכנוטריון משנת 1994 ודובר ליטאית ורוסית כשפות אם. משנת 2005 הוא עוסק בייעוץ להשגת אזרחות ליטאית וכן בליווי התהליך לרבות איתור תעודות ומסמכים בליטא באמצעות אנשי קשר מקומיים, תרגום מסמכים והכנת אישורים נוטריוניים.

לשם כך עו"ד ליסון עומד בקשר ישיר ורציף עם נציגי שגרירות ליטא בישראל ועם נציגי הארכיבים והרשויות הרלוונטיות בליטא ומוכר אצלם מזה שנים ארוכות. מעת לעת ובמידת הצורך עו"ד ליסון נוסע לליטא על מנת לטפל במקרים מיוחדים.

ערעור על החלטות שר הפנים ו/או משרד ההגירה הליטאי - משרדנו מקיים שיתוף פעולה עם משרד עו"ד ליטאי מקצועי לצורך הגשת ערעור לבתי המשפט בליטא.

פנסיה מליטא - משרדנו עוסק גם בטיפול וליווי התהליך להשגת פנסיה מליטא לזכאים.

צרו קשר לבדיקת זכאות - 03-5022888

כתובת שגרירות ליטא ברמת גן: רח' אבא הלל 12, מגדל ששון חוגי.
טלפון בשגרירות ליטא: 03-6958685. פקס: 03-6958691

קישור לאתר האינטרנט של שגרירות ליטא בישראל


האמור לעיל ניתן כמידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות עצה, המלצה, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני.
יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי והמלא להענקת אזרחות ליטאית ודרכון אירופאי מסור לרשויות הליטאיות בלבד.

עברית