מקרקעין ותכנון ובנייה

משרד עו"ד זאב ליסון ושות' צבר מומחיות וניסיון רב שנים בעריכת חוזי מכר וטיפול בעסקאות מקרקעין וכן בעל מומחיות מיוחדת בתחום התשתיות, הפקעות מקרקעין ותכנון ובנייה. המשרד מייצג גופים מוסדיים ולקוחות פרטיים בקשת רחבה של הליכים, כגון:

- חוזים ועסקאות מכר ושכירות במקרקעין
- תובענות לפיצויי הפקעת מקרקעין
- תובענות לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה וכן עררים וערעורים מינהליים
- תביעות לפינוי וסילוק יד
- תביעות כספיות שונות הנוגעות לזכויות במקרקעין
- עתירות מינהליות לבג"צ ולבתי המשפט לעניינים מינהליים
- בקשות לסעדים זמניים, צווי עשה וצווי מניעה
- תובענות כספיות, חוזיות וקנייניות שונות הקשורות לפרוייקטי תשתית
- ביצוע פעולות ובדיקות מול לשכות רישום המקרקעין והוועדות לתכנון ובנייה

עברית